Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė

Šiaulių r., Kelmės r., Telšių r. sav. ir Šiaulių m. Rėkyvos sen.